sarkomer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sarkomer kelimesinin manası:

  1. (Yun. sarx: et; meros: parça) Çizgili kaslarda iki Z çizgisi arasında kalan ve kasılabilen en küçük birim.
  2. Çizgili kasta iki Z çizgisi arasında kalan miyofibrillerin kasılabilir en küçük birimi. Kasılma anında I bandı ortadan kalkar ve komşu iki A bandını yalnızca Z bandı birbirinden ayırır.
  3. Çizgili kasın en küçük işlevsel birimi, çizgili kası oluşturan kasılabilir fibrillerden herbiri.

sarkomer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları