sarmak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sarmak kelimesinin manası:

  1. Çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek.
  2. Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek.
  3. Dolayında yer almak.
  4. Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak
    Örnek: Kültür düşüklüğündeki çöküş, yaygın bir hastalık gibi sarar toplumu. N. Cumalı
  5. Örtmek.
  6. Kucaklamak.
  7. Yumak yapmak.
  8. Şerit, ip vb. şeyler dolaşmak.

sarmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları