sarmaş dolaş net

“Sarmaş Dolaş” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“Sarmaş dolaş” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. İki veya daha fazla kişinin birbirine sıkıca sarılmış veya dolanmış olduğu bir durumu ifade eder.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “sarmaş dolaş” ifadesinin karşılığı “entangled” veya “intertwined” kelimeleridir. “Entangled” kelimesi, bir şeyin başka bir şeyle karışmış veya dolaşmış olduğu anlamına gelirken, “intertwined” kelimesi, iki veya daha fazla şeyin birbirine dolanmış veya iç içe geçmiş olduğu anlamına gelir.

Örneğin:

 • The vines were entangled around the tree. (Asmalar ağacın etrafına dolanmıştı.)
 • The couple was intertwined in a passionate embrace. (Çift, tutkulu bir kucaklaşmayla birbirine dolanmıştı.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “sarmaş dolaş” ifadesi, iki veya daha fazla kişinin birbirine sıkıca sarılmış veya dolanmış olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, genellikle sevgi, şefkat veya tutku gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

 • Aşıklar sarmaş dolaş uyuyorlardı. (Aşıklar birbirine sarılmış uyuyorlardı.)
 • Çocuklar oyun oynarken sarmaş dolaş oldular. (Çocuklar oyun oynarken birbirlerine dolandılar.)

Kullanım Alanları

“Sarmaş dolaş” ifadesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Romantik ilişkiler: İki kişinin birbirine olan sevgisini ve şefkatini ifade etmek için.
 • Aile ilişkileri: Aile üyeleri arasındaki yakınlığı ve bağı ifade etmek için.
 • Arkadaşlıklar: Arkadaşlar arasındaki yakınlığı ve bağlılığı ifade etmek için.
 • Doğa: Bitkilerin veya hayvanların birbirine dolanmış veya iç içe geçmiş olduğu durumları ifade etmek için.
 • Metaforik: Karmaşık veya iç içe geçmiş durumları ifade etmek için.

Örnek Cümleler

İşte “sarmaş dolaş” ifadesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler:

 • İngilizce: The lovers were entangled in a passionate embrace. (Aşıklar tutkulu bir kucaklaşmayla birbirine dolanmıştı.)
 • Türkçe: Çocuklar oyun oynarken sarmaş dolaş oldular. (Çocuklar oyun oynarken birbirlerine dolandılar.)
 • İngilizce: The vines were intertwined around the tree. (Asmalar ağacın etrafına dolanmıştı.)
 • Türkçe: Ağaçların dalları rüzgarda sarmaş dolaş olmuştu. (Ağaçların dalları rüzgarda birbirine dolanmıştı.)
 • İngilizce: The situation was so entangled that it was difficult to understand. (Durum o kadar karmaşıktı ki anlamak zordu.)
 • Türkçe: Sorunlar o kadar sarmaş dolaş olmuştu ki çözmek imkansızdı. (Sorunlar o kadar iç içe geçmişti ki çözmek imkansızdı.)

Sonuç

“Sarmaş dolaş” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. İki veya daha fazla kişinin birbirine sıkıca sarılmış veya dolanmış olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, genellikle sevgi, şefkat veya tutku gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi