satın alma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte satın alma kelimesinin manası:

  1. Kurum ve kuruluşlarda gereksinim duyulan malları almaya yetkili birim.
  2. Satın almak işi, mübayaa.

satın alma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları