satın almacı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte satın almacı kelimesinin manası:

  1. Satın alma işlerini yürüten kimse, mübayaacı.

satın almacı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları