Savrulmak ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Savrulmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Savrulmak" ne demek?

 1. Savurma işi yapılmak

  Örnek:

  Ona savrulan küfürlerin, tükürülen tükürüklerin bini bir para oldu. H. Taner

 2. Dağılmak, saçılmak.

Savrulmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Rayiç: Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri Örnek: Türk lirasının rayicinin en yüksek olduğu bir dönemden söz ediyorum. H. Taner devamı...
 • Elenmek: Eleme işine konu olmak veya eleme işi yapılmak Örnek: Kuyunun başında unum elenir / Kaytan bıyıklarım kana belenir. Halk türküsü Sınavda başarısız sayılmak Örnek: İstekliler birer birer elenince en heveslisi ile karşı karşıya kaldı. H. Taner Süzülmek Örnek: Bahçeye, kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş. Y. Z. Ortaç Yarışma dışı kalmak, yarışmadan çıkarılmak. devamı...
 • Durulmak: Duru duruma gelmek. Gürültü, kımıldanış, karışıklık, yağış, yel dinmek, sükûn bulmak Örnek: Kar ve fırtına durulmuş, hava birden açıvermişti. H. Taner Uslanmak, sakinleşmek Örnek: Canı yanan kısrak acı bir kişneme salıverdikten sonra birdenbire duruldu. H. devamı...
 • Büyüklerin Ellerinden, Küçüklerin Gözlerinden öpmek: Saygı ve sevgi göstermek: “Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.” -H. Taner. devamı...
 • Kazınmak: Kendi kendini kazımak. Kazıma işi yapılmak. devamı...
 • Pasif: Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin Örnek: Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim. P. Safa Çekingen, durgun Örnek: Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır. H. Taner Edilgen. devamı...
 • Alınmak: Alma işi yapılmak Örnek: Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş. H. R. Gürpınar Elde edilmek Örnek: Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak. H. R. Gürpınar Uyarlanmak, adapte olunmak. Bir sözün, bir davranışın kendisine karşı olduğunu devamı...
 • Kapkaççı: Kapıp kaçmak yoluyla hırsızlık yapan kimse. Üstünkörü, gereken önem verilmeyen, baştan savma, alelade Örnek: O köşklerin, yalıların çoğunun yerinde bugün yeller esmektedir. Hemen hepsi kapkaççı yapılarla yok edilmiştir. H. Taner devamı...
 • Dağılmak: Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak Örnek: Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı. H. Taner Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak Örnek: Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu. devamı...
 • Dikilmek: Dikme (I) işi yapılmak. Dik duruma gelmek. devamı...

Savrulmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.