savunulur önerme kümesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte savunulur önerme kümesi kelimesinin manası:

  1. Bilgisel sanısal mantıkta bir çözümleyici kümenin altkümesi olan, başka bir deyişle tutarlı olan önerme kümesi.

savunulur önerme kümesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları