saydam tabaka sözlük anlamı nedir?

Sözlükte saydam tabaka kelimesinin manası:

  1. Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea.
  2. (Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu için saydam görülen tabaka.
  3. Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6'sını oluşturan saydam ön bölgesi, kornea.

saydam tabaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları