saydamsız sözlük anlamı nedir?

Sözlükte saydamsız kelimesinin manası:

  1. Saydam olmayan, ışığı geçirmeyen.
  2. Herhangi bir dalga deviniminin (ışık, ses, röntgen ışını, vb.) geçmesine elverişli olmayan. (Genellikle, ışığı geçirmeyen özdekler için kullanılır).

saydamsız ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları