sayfa sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sayfa kelimesinin manası:

  1. Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife.
  2. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm.
  3. Konu.

sayfa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları