sayı sıfatı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sayı sıfatı kelimesinin manası:

  1. İsmi sayı kavramı bakımından belirten sıfat.
  2. (Derleme.. sayı isimleri) Adı, sayı kavramı bakımından belirten sözcük: Beşinci sokak, beşer elma, yarımşar yumurta vb.

sayı sıfatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları