Sayışımcı Belgesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sayışımcı Belgesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sayışımcı Belgesi" ne demek?

 1. Sayışımcılarca ilgililerine verilen sayışım belgesi

Sayışımcı Belgesi nedir? İlişkili sözcükler

 • çalışma Izni: Bir konuda iş yapmak için resmî kuruluşlardan alınan izin, çalışma ruhsatı. Ülke vatandaşı olmayanlara ülke sınırları içerisinde yasal olarak çalışabilmeleri için resmi kuruluşlarca verilen izin belgesi. devamı...
 • Ruhsat: İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname Örnek: Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir. H. R. Gürpınar Yürürlükteki yasalara göre verilen silah taşıma ve bulundurma belgesi. devamı...
 • Konşimento: Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı. Bk. gönderim belgesi devamı...
 • Triptik: Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi. Bk. gümrüklerden geçiş karnesi devamı...
 • Triptik: Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi. Bk. gümrüklerden geçiş karnesi devamı...
 • özel Yetki Belgesi: Yalnız bir işlemin yapılması sağlanılmak üzere verilen yetki belgesi. devamı...
 • Yetkileme Belgesi Verme: Seçilen kişiye kendi adına her tür işlemi yapabilmek amacıyla verilen yetkileme belgesi. devamı...
 • Oturma Belgesi: Bazı ülkelerde çalışan veya ticaret yapan kimselere verilen oturma izni belgesi. devamı...
 • Gerçekleme Belgesi: Öğrencinin, devam ettiği okuldan ayrılırken isteği üzerine kendisine verilen durum belgesi. devamı...
 • Eur.1 Dolaşım Belgesi: Efta ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerle olan ticarette kullanılan, anlaşmaya taraf ülkeler kökenli ürünlerin tavizlerden yararlanmasını sağlayan ve eşya için ayrıca köken belgesi düzenlenmesi gerekmeyen bir dolaşım belgesi türü. krş. ATR dolaşım belgesi devamı...

Sayışımcı Belgesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.