sayman nedir

Sayman Nedir?

Sayman, bir şirketin veya kuruluşun mali işlerinden sorumlu kişidir. Genellikle şirketin mali tablolarını hazırlar, vergi beyannamelerini verir ve şirketin mali politikalarını belirler. Saymanlar, şirketin finansal sağlığını korumak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için çalışırlar.

Saymanın Görevleri

Saymanın görevleri şunlardır:

 • Şirketin mali tablolarını hazırlamak ve yönetmek
 • Şirketin vergi beyannamelerini vermek
 • Şirketin mali politikalarını belirlemek
 • Şirketin maliyetlerini kontrol etmek
 • Şirketin yatırımlarını yönetmek
 • Şirketin finansal risklerini yönetmek
 • Şirketin mali performansını izlemek ve raporlamak
 • Şirketin mali işleriyle ilgili olarak yönetim kuruluna ve hissedarlara bilgi vermek

Saymanın Nitelikleri

Sayman olmak için gereken nitelikler şunlardır:

 • Muhasebe ve finans alanında lisans veya yüksek lisans derecesi
 • Muhasebe ve finans alanında en az 5 yıllık deneyim
 • Mali tabloların hazırlanması ve yorumlanması konusunda uzmanlık
 • Vergi yasaları ve yönetmelikleri konusunda bilgi
 • Mali politika belirleme ve uygulama konusunda deneyim
 • Maliyet kontrolü ve yatırım yönetimi konusunda deneyim
 • Finansal risk yönetimi konusunda deneyim
 • Finansal performans izleme ve raporlama konusunda deneyim
 • Yönetim kurulu ve hissedarlara bilgi verme konusunda deneyim

Saymanın Çalışma Ortamı

Saymanlar genellikle şirketlerin veya kuruluşların merkez ofislerinde çalışırlar. Genellikle haftada 40 saat çalışırlar, ancak yoğun dönemlerde daha fazla çalışmaları gerekebilir. Saymanlar genellikle yönetim kuruluna ve hissedarlara rapor verirler.

Saymanın Maaşı

Saymanın maaşı, şirketin büyüklüğü, sektörü ve saymanın deneyimine göre değişebilir. Genellikle saymanlar yılda 100.000 TL ile 200.000 TL arasında maaş alırlar.

Saymanlık Mesleğinin Geleceği

Saymanlık mesleğinin geleceği parlak görünmektedir. Şirketlerin ve kuruluşların mali işlerini yönetmek için saymanlara olan ihtiyaç artmaktadır. Ayrıca, saymanlar şirketlerin finansal sağlığını korumak ve şirketlerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için önemli bir rol oynamaktadırlar.


Yayımlandı

kategorisi