scan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte scan kelimesinin manası:

  1. Görüntülemek, ekranda görüntülemek, bakmak, göz atmak, taramak, incelemek, vezin ile okumak, vezin analizi yapmak
  2. (-ned, -ning) inceden inceye tetkik etmek
  3. Alelacele gözden geçirmek
  4. Vezne göre okumak, vezin tahlili yapmak
  5. Televizyonda bir resmin bütün noktalarından sıra ile geçmek
  6. Şiirin kurallarına uymak.

scan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları