schmorl nodülleri nedir

Schmorl Nodülleri Nedir?

Schmorl nodülleri, omurganın diskleri ile omurlar arasındaki bağlantı noktalarında oluşan küçük, iyi huylu büyümelerdir. Genellikle ağrısızdırlar ve çoğu zaman tesadüfen röntgen veya MR gibi görüntüleme testleri sırasında keşfedilirler.

Schmorl nodülleri, omurganın diskleri ile omurlar arasındaki bağlantı noktalarında bulunan zayıf noktalardan kaynaklanır. Bu zayıf noktalar, omurganın hareketleri sırasında diskin omur içine doğru itilmesine neden olabilir. Zamanla, bu durum diskin omur içine doğru büyümesine ve Schmorl nodülünün oluşmasına yol açabilir.

Schmorl nodülleri genellikle ağrısızdır. Ancak, bazı durumlarda sırt ağrısına, uyuşukluğa veya karıncalanmaya neden olabilirler. Bu belirtiler genellikle Schmorl nodülünün sinirlere veya omuriliğe baskı yapması sonucu ortaya çıkar.

Schmorl nodülleri genellikle tedavi gerektirmez. Ancak, ağrıya neden oluyorsa doktorunuz ağrı kesiciler veya fizik tedavi önerebilir. Nadir durumlarda, Schmorl nodülünün sinirlere veya omuriliğe baskı yapması durumunda cerrahi tedavi gerekebilir.

Schmorl Nodüllerinin Belirtileri

Schmorl nodülleri genellikle ağrısızdır. Ancak, bazı durumlarda sırt ağrısına, uyuşukluğa veya karıncalanmaya neden olabilirler. Bu belirtiler genellikle Schmorl nodülünün sinirlere veya omuriliğe baskı yapması sonucu ortaya çıkar.

Schmorl nodüllerinin en sık görülen belirtisi sırt ağrısıdır. Ağrı genellikle hafif ila orta şiddettedir ve aktivite ile kötüleşebilir. Bazı durumlarda, ağrı o kadar şiddetli olabilir ki günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir.

Schmorl nodülleri ayrıca uyuşukluğa veya karıncalanmaya da neden olabilir. Bu belirtiler genellikle Schmorl nodülünün sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Uyuşukluk veya karıncalanma genellikle ellerde, ayaklarda veya kollarda görülür.

Schmorl Nodüllerinin Nedenleri

Schmorl nodülleri, omurganın diskleri ile omurlar arasındaki bağlantı noktalarında bulunan zayıf noktalardan kaynaklanır. Bu zayıf noktalar, omurganın hareketleri sırasında diskin omur içine doğru itilmesine neden olabilir. Zamanla, bu durum diskin omur içine doğru büyümesine ve Schmorl nodülünün oluşmasına yol açabilir.

Schmorl nodüllerinin oluşumuna katkıda bulunabilecek bazı faktörler şunlardır:

  • Genetik yatkınlık
  • Omurganın aşırı kullanımı
  • Omurganın yaralanması
  • Obezite
  • Yaşlanma

Schmorl Nodüllerinin Tanısı

Schmorl nodülleri genellikle tesadüfen röntgen veya MR gibi görüntüleme testleri sırasında keşfedilir. Bu testler, Schmorl nodüllerinin boyutunu, yerini ve sinirlere veya omuriliğe baskı yapıp yapmadığını belirlemek için kullanılır.

Schmorl Nodüllerinin Tedavisi

Schmorl nodülleri genellikle tedavi gerektirmez. Ancak, ağrıya neden oluyorsa doktorunuz ağrı kesiciler veya fizik tedavi önerebilir. Nadir durumlarda, Schmorl nodülünün sinirlere veya omuriliğe baskı yapması durumunda cerrahi tedavi gerekebilir.

Ağrı Kesiciler

Schmorl nodüllerinin neden olduğu ağrıyı hafifletmek için doktorunuz ağrı kesiciler önerebilir. Bu ilaçlar, ağrının şiddetine bağlı olarak reçetesiz veya reçeteli olarak temin edilebilir.

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, Schmorl nodüllerinin neden olduğu ağrıyı hafifletmek ve omurganın hareketliliğini iyileştirmek için kullanılabilir. Fizik tedavi programı, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Cerrahi Tedavi

Nadir durumlarda, Schmorl nodülünün sinirlere veya omuriliğe baskı yapması durumunda cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedavi, Schmorl nodülünün çıkarılmasını veya sinirlere veya omuriliğe olan baskının giderilmesini içerebilir.


Yayımlandı

kategorisi