School Of Nursing ne demek?

Türkçe sözlüklerde "School Of Nursing" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "School Of Nursing" ne demek?

 1. Hemşirelik okulu

School Of Nursing nedir? İlişkili sözcükler

 • School Of Nursing: Hemşirelik okulu devamı...
 • Vocational School: Meslek okulu, meslek yüksek okulu, ticaret meslek okulu, teorik çalışŸmalarının yanında öğŸrencilere ticareti de öğŸreten okul, pratik meslek eğŸitimi okulu, pratik meslekî öğŸrenim okulu devamı...
 • Sağlık Koleji: Ortaokulu bitirmiş kız ve erkek öğrencileri hemşirelik, ebelik, çevre sağlığı, sağlık memurluğu ve radyoloji uzmanlığı dallarından birinde yetiştiren, genellikle yatılı, dört yıllık meslek okulu. devamı...
 • Nursing: Hemşirelik, hastabakıcılık. Bakım, bakıcılık, hastabakıcılık, hemşirelik, emzirme devamı...
 • Orta Dereceli Okul: Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad. devamı...
 • Nursing Care: Hastabakıcılık, hemşirelik devamı...
 • Bauhaus School: Bauhaus Okulu, 1919 yılında Almanya’da gelişŸtirilmişŸ olan ve sadelik ve mimarlığŸa vurgu yapan büyük bir çağŸdaşŸ mimarî tasarımı okulu (1933 yılında Naziler tarafından kapatıldı) devamı...
 • Grammar School: İlköğretim okulu [amer.], orta öğretim okulu [brit.] devamı...
 • Mülkiyeli: Siyasal Bilgiler Okulu öğrencisi veya bu okulu bitirmiş kişi. devamı...
 • Vestibule School: Çırak okulu devamı...

School Of Nursing ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.