scoff sözlük anlamı nedir?

Sözlükte scoff kelimesinin manası:

  1. Tahkir etmek, alay etmek, eğlenmek
  2. Hakaret, istihza, alay
  3. Küçümseme
  4. Alay konusu şey veya kimse
  5. Alay etmek, dalga geçmek, maskara etmek, dudak bükmek, oburca yemek

scoff ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları