screen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte screen kelimesinin manası:

  1. Perde, kafes
  2. Paravana, ocak siperi
  3. Bölme, tahta perde
  4. Ask
  5. Perde ile ayırmak, korumak, saklamak, gizlemek, örtmek, kamufle etmek, kalburdan geçirmek, elemek, eleme yapmak, oynatmak (film), ekranda göstermek, filme almak (kitap vb.)

screen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları