Sds Page Tekniği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sds Page Tekniği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sds Page Tekniği" ne demek?

 1. Sodyum dodesil sülfat poliakrilamit jel elektroforezi. Tek bir polipeptit zincirinin molekül ağırlığının tayininde kullanılan, merkaptoetanol varlığında, nötr pH’da, sodyum dodesil sülfat ile oligomerik proteinlerin çözülmesine dayanan bir teknik.

Sds Page Tekniği nedir? İlişkili sözcükler

 • Sds: Bk. sodyum dodesil sülfat Bk. Sodyum dodesil sülfat (II) devamı...
 • SDS PAGE: Proteinler veya polipeptitlerin molekül ağırlıklarına göre akrilamid jelde göç ettirilmesi ve jelde bunların tespit edilmesi temeline dayalı bir teknik. devamı...
 • Gowereriyiği: Alyuvar sayımında, kanın sulandırılması amacıyla kullanılan bir eriyik. Bileşimi; sodyum sülfat: 8. 0 g, sodyum klorür: 1.8 g, nötral gliserin: 30 ml, metil menekşesi: 0.025 g, saf su: 160.0 ml, alyuvar sulandırma eriyikleri. devamı...
 • Tiyo: Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır. devamı...
 • Hayem Eriyiği: Alyuvar sayımında, kanın sulandırılması amacıyla kullanılan bir eriyik. Bileşimi; sodyum sülfat: 2.0 g, cıva klorür: 0.5 g, sodyum klorür: 1.0 g, saf su: 200.0 ml, alyuvar sulandırma eriyiği. devamı...
 • Hayem Eriyiği: Alyuvar sayımında, kanın sulandırılması amacıyla kullanılan bir eriyik. Bileşimi; sodyum sülfat: 2.0 g, cıva klorür: 0.5 g, sodyum klorür: 1.0 g, saf su: 200.0 ml, alyuvar sulandırma eriyiği. devamı...
 • Etidyum Bromid: Dna’nın tayininde kullanılan kimyasal, flüoresan bir boya. Çift iplikli DNA moleküllerinin hidrojen bağları arasına girerek bu nükleotitleri boyayan ve moleküler biyoloji çalışmalarında sık kullanılan kimyasal. UV ışığına maruz kaldığında altın devamı...
 • Hayem çözeltisi: Kanın mikroskopik analizinde kullanılan ve 5 kısım sodyum sülfat, 1 kısım sodyum klorür, 0,5 kısım civa(II)klorür, 200 kısım sudan oluşan bir çözelti. devamı...
 • Glaubers Salt: Sodyum sülfat Sodyum sülfat (Yazılışı: glauber’s salt) devamı...
 • Sıyırma Voltametrisi: Analiz edilecek maddenin önce elektrot yüzeyinde biriktirilmesi sonra anodik veya katodik olarak sıyrılması ile madde miktarı tayininde kullanılan analitik teknik. devamı...

Sds Page Tekniği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.