sealed his faith sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sealed his faith kelimesinin manası:

  1. Kendi geleceğŸine karar vermişŸ, kendi geleceğŸini belirlemişŸ, kendi kaderini kendisi çizmişŸ

sealed his faith ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları