seçmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte seçmek kelimesinin manası:

 1. Benzerleri arasında hoşa gideni seçip almak veya yararlanmak için ayırmak.
 2. Birine oy vererek bir göreve getirmek.
 3. Üstün, iyi, uygun bularak yeğlemek
  Örnek: Benim ne akla hizmet edip de Almanca muallimliğini seçtiğime şaşıp şaşıp kalıyordu. H. Taner
 4. Ne olduğunu anlamak, fark etmek
  Örnek: Sizler gezip tozmakta hür olduğunuz hâlde insan zekâsı ile bir adım ilerisini seçemiyorsunuz, sezemiyorsunuz. R. H. Karay
 5. Farklı görmek, üstün görmek.
 6. Tercihini bir yönde kullanmak.
 7. Titiz davranmak, kolay kolay beğenmemek.

seçmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları