secondary

Secondary: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • Coming after the first or primary one in order, importance, or time.
 • Of or relating to a secondary school, which is typically attended by students between the ages of 11 and 18.
 • Of or relating to a secondary occupation or activity.
 • Of or relating to a secondary source of information, which is not firsthand or original.
 • Of or relating to a secondary metabolite, which is a compound produced by a living organism that is not essential for its growth or survival.

Türkçe Anlamı:

 • Birinci veya birincil olanı sıra, önem veya zaman açısından takip eden.
 • Genellikle 11 ila 18 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı bir ortaokula ait veya onunla ilgili.
 • İkincil bir meslek veya faaliyete ait veya onunla ilgili.
 • Birinci elden veya orijinal olmayan, ikincil bir bilgi kaynağına ait veya onunla ilgili.
 • Bir canlı organizma tarafından üretilen ve onun büyümesi veya hayatta kalması için gerekli olmayan bir bileşik olan ikincil metaboliti ile ilgili veya ona ait.

Secondary: Örnek Cümleler

İngilizce Örnek Cümleler:

 • The secondary school is located in the center of the town.
 • He has a secondary job as a waiter.
 • The secondary source provides more information about the topic.
 • The secondary metabolite is used in the production of pharmaceuticals.

Türkçe Örnek Cümleler:

 • Ortaokul, şehrin merkezinde yer almaktadır.
 • Garsonluk yaparak ikinci bir işi var.
 • İkincil kaynak, konu hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.
 • İkincil metabolit, ilaç üretiminde kullanılıyor.

Secondary: Kullanım Alanları

 • Eğitim: Ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumlarında kullanılır.
 • İş Dünyası: İkincil meslek veya faaliyetler, bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işlerdir.
 • Bilim: İkincil kaynaklar, araştırma yapmak için kullanılan kaynaklardır.
 • Tıp: İkincil metabolitler, ilaç üretiminde kullanılır.

Secondary: Eş Anlamlıları

 • İngilizce Eş Anlamlıları:
  • Second
  • Subsequent
  • Inferior
  • Minor
  • Subordinate
 • Türkçe Eş Anlamlıları:
  • İkincil
  • Tali
  • Yardımcı
  • Ek
  • Yedek

Secondary: Zıt Anlamlıları

 • İngilizce Zıt Anlamlıları:
  • Primary
  • First
  • Major
  • Superior
  • Dominant
 • Türkçe Zıt Anlamlıları:
  • Birincil
  • Ana
  • Başlıca
  • Üstün
  • Egemen

Secondary: Kökeni ve Tarihi

 • Secondary kelimesi, Latince “secundus” kelimesinden türemiştir. “Secundus” kelimesi, “ikinci” veya “sonraki” anlamına gelir.
 • Secondary kelimesi, İngilizce’ye 13. yüzyılda girmiştir.
 • Secondary kelimesi, ilk olarak “ikinci” veya “sonraki” anlamında kullanılmıştır.
 • Daha sonra, secondary kelimesi “ikincil” veya “tali” anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
 • Günümüzde, secondary kelimesi “ikinci”, “sonraki”, “ikincil” veya “tali” anlamında kullanılır.

Secondary: Sonuç

Secondary kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, “ikinci”, “sonraki”, “ikincil” veya “tali” anlamına gelir. Secondary kelimesi, eğitim, iş dünyası, bilim ve tıp gibi birçok alanda kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi