secure sözlük anlamı nedir?

Sözlükte secure kelimesinin manası:

  1. Emin, korkusuz, tehlikeden uzak
  2. Kaygısız, şüphesiz
  3. Emniyetli, muhafazalı
  4. Korumak, emniyet altına almak
  5. Tehlikeden masun kılmak
  6. Sağlamlaştırmak, bağlamak
  7. İyice kapamak
  8. Ele geçirmek, bulmak
  9. Güvenceye almak, sağlama almak, sağlama bağlamak, sağlamlaştırmak, korumak, teminat vermek, sigortalamak, sağlamak, elde etmek, sıkıca kapatmak

secure ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları