şedde nedir

Şedde Nedir?

Şedde, Arap alfabesinde bir harfin üstüne konulan ve o harfin telaffuzunu uzatan bir işarettir. Şedde, Türkçedeki “ğ” harfinin telaffuzuna benzer. Şedde, Arap alfabesindeki 28 harften 15’ine konulabilir. Bu harfler şunlardır:

 • ا (elif)
 • ب (be)
 • ت (te)
 • ث (se)
 • ج (cim)
 • ح (ha)
 • خ (hı)
 • د (dal)
 • ذ (zel)
 • ر (re)
 • ز (ze)
 • س (sin)
 • ش (şın)
 • ص (sad)
 • ض (dad)
 • ط (tı)
 • ظ (zı)
 • ع (ayn)
 • غ (gayn)
 • ف (fe)
 • ق (kaf)
 • ك (kef)
 • ل (lam)
 • م (mim)
 • ن (nun)
 • ه (he)
 • و (vav)
 • ي (ye)

Şeddenin Kullanımı

Şedde, bir harfin telaffuzunu uzatmak için kullanılır. Örneğin, “باب” (kapı) kelimesindeki “ب” harfi şeddelidir ve bu nedenle “baaaap” şeklinde telaffuz edilir. Şedde, ayrıca bir harfin telaffuzunu vurgulamak için de kullanılabilir. Örneğin, “الله” (Allah) kelimesindeki “ل” harfi şeddelidir ve bu nedenle “Allaaaah” şeklinde telaffuz edilir.

Şeddenin Türleri

Şeddenin iki türü vardır:

 • Asıl şedde: Asıl şedde, bir harfin telaffuzunu uzatmak için kullanılır. Örneğin, “باب” (kapı) kelimesindeki “ب” harfi şeddelidir ve bu nedenle “baaaap” şeklinde telaffuz edilir.
 • Arızi şedde: Arızi şedde, bir harfin telaffuzunu vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “الله” (Allah) kelimesindeki “ل” harfi şeddelidir ve bu nedenle “Allaaaah” şeklinde telaffuz edilir.

Şeddenin Yazımı

Şedde, bir harfin üstüne konulan iki nokta şeklinde yazılır. Örneğin, “باب” (kapı) kelimesindeki “ب” harfi şeddelidir ve bu nedenle “بّ” şeklinde yazılır.

Şeddenin Okunuşu

Şedde, bir harfin telaffuzunu uzatır. Örneğin, “باب” (kapı) kelimesindeki “ب” harfi şeddelidir ve bu nedenle “baaaap” şeklinde telaffuz edilir.

Şeddenin Önemi

Şedde, Arap alfabesindeki önemli bir işarettir. Şedde, bir harfin telaffuzunu uzatmak ve vurgulamak için kullanılır. Şedde, ayrıca bir kelimenin anlamını değiştirmek için de kullanılabilir. Örneğin, “باب” (kapı) kelimesi şeddeli olarak yazıldığında “baaaap” şeklinde telaffuz edilir ve “kapı” anlamına gelir. Ancak, “باب” kelimesi şeddesiz olarak yazıldığında “bap” şeklinde telaffuz edilir ve “baba” anlamına gelir.

Sonuç

Şedde, Arap alfabesindeki önemli bir işarettir. Şedde, bir harfin telaffuzunu uzatmak, vurgulamak ve bir kelimenin anlamını değiştirmek için kullanılır. Şedde, Arapça öğrenenler için önemli bir konudur ve iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir.


Yayımlandı

kategorisi