see sözlük anlamı nedir?

Sözlükte see kelimesinin manası:

  1. Piskoposluk
  2. (saw, seen) görmek
  3. Anlamak, farkına varmak
  4. Bakmak, dikkat etmek
  5. Görüşmek, kabul etmek
  6. Tecrübesi olmak, tecrübe ile öğrenmek
  7. Geçirmek
  8. Görmek, seyretmek, bakmak, görüp geçirmek; görüşmek; anlamak; sezmek, farketmek; göz önüne almak; uğurlamak, yolcu etmek

see ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları