see the world through rose colored glasses sözlük anlamı nedir?

Sözlükte see the world through rose colored glasses kelimesinin manası:

  1. Piskoposluk
  2. (saw, seen) görmek
  3. Anlamak, farkına varmak
  4. Bakmak, dikkat etmek
  5. Görüşmek, kabul etmek
  6. Tecrübesi olmak, tecrübe ile öğrenmek
  7. Geçirmek
  8. Görmek, seyretmek, bakmak, görüp geçirmek; görüşmek; anlamak; sezmek, farketmek; göz önüne almak; uğurlamak, yolcu etmek

the  US UK (nedir ne demek)

see the world through rose colored glasses ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları