Sefalik Evre ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sefalik Evre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sefalik Evre" ne demek?

 1. Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hidroklorik asit salgısını uyaran, hayvanların yiyecek bekleme, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde başlangıç refleks tepkiyi uyaran evre.

Sefalik Evre nedir? İlişkili sözcükler

 • Yalancı Koşullanma: Koşulsuz uyaran sona erince yinelenen yansız bir uyaranın koşullu tepkiyi ayaklandırabilme gücünü kazanması. devamı...
 • Geri çekme Refleksi: Ağrılı yüzeysel bir uyaran veya elektriksel uyarı dizisinin neden olduğu, kol-bacak bükücü kaslarının kasılmasını sağlayan refleks, fleksör refleks. devamı...
 • Tepki Genellemesi: Denek hayvanı belirli bir uyaran karşısında belirli bir tepkiyi göstermeyi öğrendikten sonra, aynı uyaranın benzeri tepkileri de ortaya çıkarabildiği ilkesi. devamı...
 • Odorant: Koklama duyusunu uyaran; hoşŸ kokulu devamı...
 • Waiting Anxiously: EndişŸEyle bekleme, kaygıyla bekleme, heyecanla bekleme, sabırsızlıkla bekleme, ümitle bekleme devamı...
 • Koşulsuz Uyaran: Belirli bir öğrenme ya da koşullandırma deneyinin başında, belirli bir tepkiyi doğal olarak harekete geçiren uyaran. devamı...
 • ışıksal çevre: Bir yerde, o yerin biçimi ile ilgili olarak, bir yandan aydınlık düzeyi, ışık dağılışı, aydınlatma biçimi ve rengi gibi ışıkla ilgili öğeler, öte yandan kullanılan rengin (renklerin) türü, doymuşluğu, bunların oylumda dağılışları gibi renkle ilgili öğeler ve renksel geriverim gibi ortak öğelerden yararlanılarak yaratılan fizyolojik ve ruhbilimsel etkin çevre. devamı...
 • Waiting For The Messiah: Mesih’i bekleme, İsa peygamberi bekleme, ne zaman gerçekleşŸeceğŸini bilmeden belirsiz bir şŸeyi bekleme devamı...
 • çiğneme Siniri: Nervus mandibularis’ten ayrılan ve çiğneme kaslarından musculus masseter ile musculus temporalis’i uyaran sinir, nervus mastikatoryus. N. mandibularis’ten ayrılan ve çiğneme kaslarından m. masseter ile m. temporalis’i uyaran sinir, nervus devamı...
 • Koklama Duyusu Merkezi: Koklama duyu sinirlerinin sonlandığı oluşum. Buradan birinci çift beyin sinirleri çıkarak koklama bölgesine giderler. devamı...

Sefalik Evre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.