sefer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sefer kelimesinin manası:

 1. Yolculuk
  Örnek: Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden / Nice seneler geçti dönen yok seferinden. Y. K. Beyatlı
 2. Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât, savaşa gitme, savaş.
 3. Kez, yol, defa
  Örnek: Bu sefer ben söylüyorum, tekrar ediyorum. R. H. Karay
 4. Bk. yolculuk
 5. Yolculuk.
 6. Savaş.
 7. 1. bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. savaş hazırlığı. savaşa gitme. harp, savaş. 3. gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. ıstılahta: şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. defa, kere. 6. arabî ayların ikincisi.
 8. (Safer) Arabi ayların ikincisinin ismi.

sefer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları