Sekizli Kuralı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sekizli Kuralı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sekizli Kuralı" ne demek?

 1. Birinci dizi öğeciklerin, sekiz eksicik almakla kimyasal bağ yapmaya karşı doymaları kuralı.

 2. Birinci dizi öğeciklerin, sekiz eksicik almakla kimyasal bağ yapmaya karşı doymaları kuralı.

Sekizli Kuralı nedir? İlişkili sözcükler

 • Sekizli: Kendinde sekiz sayısı bulunan. Üzerinde sekiz işareti bulunan iskambil kâğıdı. devamı...
 • çıkarım Kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) devamı...
 • çıkış Kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. devamı...
 • çıkış Kuralı: (…) Krş.. ayırma kuralı, çifte değilleme, niceleyici değillemesi, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı, zorunlulukçıkış kuralı. devamı...
 • Giriş Kuralı: Öncülleri bir mantıksal değişmezi kapsamayıp sonucu bu değişmezi kapsayan çıkarım kuralı. Eklemlerin giriş kuralları şöyledir: (…) Krş.. tikel niceleyiciningiriş kuralı, tümel niceleyiciningiriş kuralı, olanaklılıkgiriş kuralı. devamı...
 • çıkarım Kuralı örneği: Bir çıkarım kuralının ilişkin olduğu çıkarım kalıbının (kuralın öngördüğü koşulu yerine getiren) herhangi bir örneği. || Örn. (…) devamı...
 • Dönüştürme Kuralı: Çıkarım kuralı. Mantıksaldönüştürme kuralı. devamı...
 • Içerme Kuralı: Tümel kapanışı yorumbilimde belli koşullarda kanıtlanmış olan içerme kalıbı. || (…) B içerme kalıbının tümel kapanışının kanıtlanması, (…) çıkarım kalıbının geçerliliğinin kanıtlanması anlamına gelir. Krş.. mantık kuralı, mantık yasası, eşdeğerlik kuralı. Örn. (…) devamı...
 • Triyole: Birinci, dördüncü ve sekizinci dizeleri aynı olan sekizer heceli sekiz dizeden ibaret bir koşuk şekli. devamı...
 • çevrimsel çizelge: Öğeciklerin, eksicik sayısı ve benzer özelliklerine göre sıralanmasıyla elde edilen çizelge. devamı...

Sekizli Kuralı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.