Seküler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Seküler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Seküler" ne demek?

 1. Laik duruma getirme, dinden bağımsızlaştırma.

 2. Yüzyıllık, yüzyılda bir olan.

Seküler nedir? İlişkili sözcükler

 • Laic: Layik adam Dünya görüşlerini dinden ayrı tutan kimse devamı...
 • Laik: Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan Örnek: Türkiye Cumhuriyeti … laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa devamı...
 • Toplumsallaştırma: Toplum yararına çalışır duruma getirme, sosyalizasyon. Toplumun değer yargılarına uygun duruma getirme, sosyalizasyon. devamı...
 • Laikleştirilmek: Laik duruma getirilmek. devamı...
 • Laikleşmek: Laik duruma gelmek. devamı...
 • Laikleşmek: Laik duruma gelmek. devamı...
 • Onarımcılık: Bozulmuş olan nesneleri onarıp yararlı bir duruma getirme, tamircilik. devamı...
 • Ilhad: Dinden çıkmak. Dinsizlik. Dinden dönmek. Allahın varlığına, birliğine inanmamak. İmansızlık. devamı...
 • Bireyselleştirme: Bireysel duruma getirme. Ancak ortaklaşa ve genel olarak var olan şeyi bireylere uygulama ve yayma. devamı...
 • Zerdüşti: Bu dinle ilgili olan. Zerdüşt’ün kurduğu dinden olan (kimse). devamı...

Seküler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.