Selefi Salihın ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Selefi Salihın" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Selefi Salihın" ne demek?

 1. Ehl-I Sünnet ve Cemaat’in ilk rehberleri: Tabiin ile Ashabın ileri gelenleri ve Tebe-i Tabiinden olan müslümanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: selef-i sâlihîn)

Selefi Salihın nedir? İlişkili sözcükler

 • Fuhuli Müfessirın: Tefsircilerin en ileri gelenleri, müfessirlerin en önde olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: fuhul-i müfessirîn) devamı...
 • Erkanı Devlet: Devletin ileri gelenleri, dünyevi makamca ileri olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: erkân-ı devlet) devamı...
 • Erkan: Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler; temeller, esaslar. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler Örnek: Yüksek sınıf mahalle erkânını da konaklarına uğrayıp meseleden haberdar eder. R. H. Karay Yol, yöntem Örnek: Onun arkasına bu yolda, devamı...
 • Efazılı Ukala: Akıllıların en ileri gelenleri. (Osmanlıca’da yazılışı: efâzıl-ı ukalâ) devamı...
 • Efazılı Ukala: Akıllıların en ileri gelenleri. (Osmanlıca’da yazılışı: efâzıl-ı ukalâ) devamı...
 • Eşrafı Belde: Memleketin ileri gelenleri. (Osmanlıca’da yazılışı: eşraf-ı belde) devamı...
 • Chalk: Tebeşirle yazmak veya işaret koymak Tebeşirle beyazlatmak devamı...
 • Hasanı Basri: (Hi: 21-110) En ileri Tabiinden olup hadis ve fıkıhta büyük alimlerdendir. Basra’da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram’dan 130 zat ile görüşmüş, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: hasan-ı basri) devamı...
 • Cretaceous: Tebeşirimsi, tebeşirli, mesozoik dönemin sonuna ait Tebeşirli, tebeşirle dolu devamı...
 • Halifei Müslimın: Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i müslimîn) devamı...

Selefi Salihın ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.