selim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte selim kelimesinin manası:

  1. Doğru, dürüst, kusursuz.
  2. Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, iyicil (ur veya hastalık).
  3. İyicil.
  4. Sağlam, kusursuz, doğru.
  5. 1. kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. temiz, samimi.
  6. (Selamet. den) Sağlam, kusursuz. Refah ve selamet üzere bulunan.

selim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları