Semaphore ne demek? Sözlük anlamı

Tüm Türkçe sözlüklerde "Semaphore ne demek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Semaphore" ne demek?

 1. Semafor ile işaretleşmek

 2. Semafor

 3. Semaforla konuşmak.

TDK Türkçe Sözlük İndir (Mobil ve PC İçin)

Semaphore nedir? İlişkili sözcükler

 • Diacriticals: Ayırıcı işŸaretler, belirtici işŸaretler, vurgu imleri, ayırıcı özellikle vermek amacıyla yazıma eklenen aksanlar veya işŸaretler devamı...
 • Identification Marks: Ayırıcı işŸaretler, tanıtıcı işŸaretler, bir kimseyi veya şŸeyi diğŸerlerinden ayıran ve eşŸsiz kılan işŸaretler devamı...
 • Semiology: İşaretler ilmi İşaretlerle konuşulan dil devamı...
 • Graduations: Taksimat:Bir nişŸangah, kadran veya ıskala, üzerinde ölçülebilir birimleri gösteren işŸaretler. Bu işŸaretler; yana dönüşŸ, basınç, ayar vesaire gibi değŸişŸebilir değŸerleri ölçmek için kullanılır. devamı...
 • Wigwag: (-ged, -ging) işaretle (haber) vermek İşaret verme devamı...
 • Semaforcu: Semaforun bakım ve çalışmasından sorumlu kimse, semafor bekçisi. devamı...
 • Marking: İşaretler Çoğ İşaretleme, işaretler devamı...
 • Signal: Dikkate şayan, belli, açık, vazıh, aşikâr, dikkati çeken, işaret veren (-ed, -ing veya -led, -ling) işaret devamı...
 • Dillik: Bireyler arasında anlaşmaya yanyan her çeşit işaret dizgesi. Bu işaretler beş duyumuzdan herhangi biri için olabilir. Fakat dilbilimin başlıca konusu, işaret olarak sesin kullanılmasına dayanan İŞİTMELİ DİLLİK (Langage auditif) olup buna SÖZLÜ DİLLİK veya KONUŞMA DİLLİĞİ (L. articulé ou parlé) de denir. devamı...
 • Notation: İşaret veya rakamlarla gösterme usulü Özellikle matematikte rakamlar ve işaretler sistemi veya müzikte notalar ile işaretler sistemi devamı...

Semaphore ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.