Semiconducting ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Semiconducting" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Semiconducting" ne demek?

 1. Bir yarı iletkenin özelliklerine sahip olan

Semiconducting nedir? İlişkili sözcükler

 • Metaloit: Metalsi. Metallerin fiziksel özelliklerine, ametallerin kimyasal özelliklerine sahip olan, As gibi elementler. devamı...
 • Mikroanjiyopatik: Mikroanjiyopati özelliklerine sahip, mikroanjiyopatiyle ilgili olan. devamı...
 • Semisatirical: Bir dereceye kadar hicivsel, taşŸlamanın bazı özelliklerine sahip olan devamı...
 • Asidik Boyalar: Asit özelliklerine sahip, protoplâzmanın bazik komponentleri ile reaksiyon veren boyalar. Asit özelliklerine sahip protoplazmanın bazik bileşenleriyle reaksiyon veren boyalar. devamı...
 • Kötücül: Kötülük isteyen (kimse). Kötülük eden, zarar veren. devamı...
 • Satirical: Hicivli, hicivsel. TaşŸLayıcı, yerici, taşŸlama/yergi özelliklerine sahip olan, insan aptallığŸının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanan devamı...
 • Antihero: Kibarlık ve Şereften uzak olan baş kahraman. Olumsuz özellikleri olan kahraman, geleneksel kahraman özelliklerine sahip olmayan başŸkahraman devamı...
 • Amöbosit: (Yun. amoibe: değişme; kytos: boşluk) Amip şekline ve özelliklerine sahip herhangi bir hücre; derisi dikenlilerin sölom sıvısında bulunan bir hücre. Amip biçimine ve özelliğine sahip hücre. devamı...
 • Bireyselleştirme: Bireysel duruma getirme. Ancak ortaklaşa ve genel olarak var olan şeyi bireylere uygulama ve yayma. devamı...
 • Ohm: Elektrik direnci birimi. Elektrik direnci birimi. devamı...

Semiconducting ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.