Semiprivate ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Semiprivate" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Semiprivate" ne demek?

 1. Yarı özel

 2. Yarı özel, kısmen kişŸisel, bir dereceye kadar özel

Semiprivate nedir? İlişkili sözcükler

 • Semiautonomous: Kısmi otonom, kısmen otonomluk, bir dereceye kadar bağŸımsız, kısmen kendi kendini yöneten devamı...
 • Semirefined: Kısmen arıtılmışŸ, bir dereceye kadar rafine edilmişŸ devamı...
 • Paramedikal: Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren. devamı...
 • Semisolid: Yarı katı, bir dereceye kadar katı, kısmen katı, orta derecede katı yoğŸunluğŸu olan devamı...
 • Semicivilized: Yarı uygar. Kısmen medenileşŸmişŸ, bir dereceye kadar medenileşŸmişŸ (ayrıca semicivilised) devamı...
 • Semibiographical: Kısmen biyografik, bir dereceye kadar biyografik devamı...
 • Semitransparent: Bk. yarı saydam (II) Yarısaydam. devamı...
 • Thus Far: Buraya kadar, bu dereceye kadar, şŸimdiye kadar devamı...
 • şahsi: Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, bireysel, özlük Örnek: Hareketin içinde şahsi kinler ve rekabetler vardı. F. R. Atay Kişisel. ~ hak: kişisel hak. ~ irtifak hakkı: kişisel katlandırım hakkı. ~ menfaatler: bk. şahsiyyet hakları. ~ ineticeleriyle babalık da’vâsı: kişisel sonuçlu babalık arancı, dilemi. devamı...
 • Yüreği Serinlemek: Üzüntüsü bir dereceye kadar azalmak. devamı...

Semiprivate ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.