senkron nedir

Senkron: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • Synchronization
 • Synchronism
 • Synchronicity

Türkçe Anlamı:

 • Eşzamanlılık
 • Eşzamanlılık
 • Eşzamanlılık

Tanım:

Senkron, iki veya daha fazla olayın veya işlemin aynı anda veya aynı hızda gerçekleşmesi durumudur. Bu terim, çeşitli alanlarda, özellikle de bilgisayar bilimi, fizik ve müzik gibi alanlarda kullanılır.

Bilgisayar Biliminde Senkron:

Bilgisayar biliminde senkron, birden fazla işlem veya görev arasında zamanlama ve koordinasyon sağlayan bir mekanizmadır. Senkronizasyon, işlemlerin doğru sırayla yürütülmesini ve veri bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Senkronizasyon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sağlanabilir:

 • Kilitler: Kilitler, birden fazla iş parçacığının aynı anda aynı kaynağa erişmesini önleyen mekanizmalardır.
 • Semaforlar: Semaforlar, bir kaynağın kullanımını kontrol eden ve birden fazla iş parçacığının aynı anda aynı kaynağa erişmesini önleyen mekanizmalardır.
 • Olaylar: Olaylar, bir iş parçacığının başka bir iş parçacığının tamamlanmasını beklemesine olanak tanıyan mekanizmalardır.

Fizikte Senkron:

Fizikte senkron, iki veya daha fazla salınımlı sistemin aynı frekansta ve fazda salınması durumudur. Bu, iki sistemin birbirini etkilemesi veya aynı dış kuvvete maruz kalması sonucu ortaya çıkabilir.

Senkronizasyon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli fiziksel fenomenlerde gözlemlenebilir:

 • Sarkaçlar: İki sarkaç yan yana asıldığında, bir süre sonra aynı frekansta ve fazda salınmaya başlayabilirler.
 • Lazerler: Birbirine yakın iki lazer, aynı frekansta ve fazda ışık yaymaya başlayabilirler.
 • Kalp atışları: İki kişinin kalp atışları, bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra senkronize olabilir.

Müzikte Senkron:

Müzikte senkron, iki veya daha fazla sesin veya enstrümanın aynı anda veya aynı hızda çalınması durumudur. Bu, uyumlu ve ritmik bir ses oluşturur.

Senkronizasyon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli müzikal tekniklerde kullanılır:

 • Akort: Akort, iki veya daha fazla telli enstrümanın aynı notaya ayarlanmasıdır.
 • Ritm: Ritm, müzikteki düzenli vuruş ve aksamaların sırasıdır.
 • Armoni: Armoni, aynı anda çalınan birden fazla notanın bir araya gelerek hoş bir ses oluşturmasıdır.

Eş anlamlılar:

 • Eşzamanlılık
 • Eşzamanlılık
 • Eşzamanlılık

Zıt anlamlılar:

 • Asenkron
 • Eşzamanlı olmayan
 • Eşzamanlı olmayan

Örnekler:

 • Bilgisayarların senkronize edilmesi, dosyaların ve verilerin tutarlı bir şekilde paylaşılmasını sağlar.
 • Fizikte, senkronize sarkaçlar, zamanı ölçmek için kullanılabilir.
 • Müzikte, senkronize enstrümanlar, uyumlu ve ritmik bir ses oluşturur.

Sonuç:

Senkron, çeşitli alanlarda kullanılan önemli bir kavramdır. İki veya daha fazla olayın veya işlemin aynı anda veya aynı hızda gerçekleşmesini ifade eder. Senkronizasyon, bilgisayar biliminde, fizikte ve müzikte dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi