sentence of a court sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sentence of a court kelimesinin manası:

  1. Mahkeme kararı

sentence of a court ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları