serdümen nedir

Serdümen: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

 • Stoic
 • Unmoved
 • Impassive
 • Indifferent
 • Unconcerned

Türkçe Anlamı:

 • Duygusuz
 • Etkilenmez
 • Tepkisiz
 • Kayıtsız
 • İlgisiz

Tanım:

Serdümen, duygularını veya tepkilerini belli etmeyen, dış etkenlerden etkilenmeyen bir kişiyi tanımlayan bir sıfattır. Serdümen kişiler, zorluklar veya olumsuzluklarla karşılaştıklarında bile sakin ve toplanmış kalırlar.

Kökeni:

“Serdümen” kelimesi, Yunanca “stoa” (portiko veya sundurma) kelimesinden türemiştir. Stoacılar, duyguların erdemli bir yaşam sürmek için bir engel olduğuna inanan bir felsefi okuldu. Stoacılığın temel ilkelerinden biri, dış olayların kontrolümüz dışında olduğunu ve bu nedenle onlara tepki vermememiz gerektiğiydi.

Özellikler:

Serdümen kişiler genellikle aşağıdaki özelliklerle tanımlanır:

 • Duygusal Kontrol: Serdümen kişiler, duygularını kontrol etme konusunda ustadırlar. Nadiren öfke, üzüntü veya heyecan gibi güçlü duygular gösterirler.
 • Sakinlik: Serdümen kişiler, stresli veya zor durumlarda bile sakinliklerini korurlar. Panik yapmazlar veya duygularına kapılmazlar.
 • Objektiflik: Serdümen kişiler, olayları duygusal önyargılardan arınmış bir şekilde değerlendirebilirler. Kişisel duygularını karar verme süreçlerine müdahale etmesine izin vermezler.
 • Dayanıklılık: Serdümen kişiler, zorluklara ve sıkıntılara karşı dayanıklıdırlar. Kolayca pes etmezler veya umutsuzluğa kapılmazlar.
 • Kendine Güven: Serdümen kişiler, kendilerine ve yeteneklerine güvenirler. Dış onaya veya desteğe ihtiyaç duymazlar.

Kullanım Alanları:

“Serdümen” sıfatı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Kişilik Tanımı: Bir kişinin duygusal tepkilerini kontrol etme yeteneğini tanımlamak için.
 • Davranış Tanımı: Bir kişinin dış olaylara tepki verme şeklini tanımlamak için.
 • Felsefi Kavram: Stoacılık felsefesinin temel ilkelerinden birini tanımlamak için.
 • Edebiyat: Serdümen karakterleri, duygusal çatışmalarla uğraşan veya zorluklara karşı dayanıklılık gösteren karakterleri tanımlamak için.

Örnekler:

 • “Serdümen bir ifadeyle, zorluklarla yüzleşti.”
 • “Serdümen bir tavırla, olumsuzluklara tepki verdi.”
 • “Serdümen bir filozof, duyguların erdemli bir yaşam için bir engel olduğuna inanıyordu.”
 • “Serdümen bir karakter, trajik olaylarla karşı karşıya kaldığında bile sakinliğini korudu.”

Sonuç:

Serdümen, duygularını kontrol etme, dış olaylardan etkilenmeme ve zorluklara karşı dayanıklılık gösterme yeteneğini tanımlayan bir sıfattır. Stoacılık felsefesinden türetilen bu kavram, çeşitli bağlamlarda kişilik, davranış ve felsefi kavramları tanımlamak için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi