Sermayenin Genişlemesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sermayenin Genişlemesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sermayenin Genişlemesi" ne demek?

 1. Bir ekonomide işgücü artışı kadar sermaye stoku da arttığı için işgücünün verimliliğinde bir artış olmaksızın yalnızca toplam çıktının artması.

Sermayenin Genişlemesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Sermayenin Derinleşmesi: Bir ekonomide çalışan kişi başına düşen sermaye miktarının artması, diğer bir deyişle işgücünün daha fazla sermaye malıyla donatılarak verimliliğinin artması. devamı...
 • Sermayenin Marjinal Verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. devamı...
 • Sermayenin Marjinal Verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. devamı...
 • şirden Genişlemesi: Şirden içerisinde aşırı miktarda gaz ve sıvı içerik birikmesi sonucu şirdenin hacminin artması, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, dilatasyo abomazi. devamı...
 • öğrenme Eğrisi: Birikimli çıktı ile ortalama ürün maliyetleri ya da emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimliliği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyiminin artışına bağlı olarak açıklayan, diğer bir deyişle yaparken öğrenme süreci içinde üretim arttıkça ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösteren eğri. devamı...
 • Dengeli Büyüme: Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenler arasında sabit ve aynı oranda bir ilişkinin bulunması hali, diğer bir deyişle nüfus, çıktı ve sermaye stoku gibi makroiktisadi değişkenlerin aynı oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. durağan durum büyümesi devamı...
 • Baumol Etkisi: Baumol’un 1967 yılında yaptığı çalışmada, ekonomi geliştikçe sermaye yoğun kesimlerde verimliliğin daha hızlı artması sonucu işlenmiş mal fiyatlarının hizmet fiyatlarına oranla göreli olarak düşmesini açıkladığı durum. devamı...
 • Sermaye Tasarruf Edici Teknolojik Gelişme: Faktör fiyat oranları sabitken, emeğin verimliliğini sermayenin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, sermaye yerine emek kullanımını özendiren teknolojik gelişme. devamı...
 • Tendo Kılıfı Genişlemesi: Tendo kılıfı içinde çok miktarda sıvı toplanması sonucu kılıfın genişleyip şişmesi. Vurma, çarpma ve ezilme gibi çeşitli travmatik nedenlere ilgilidir, tendovaginal higrom. devamı...
 • Sermayenin Ortalama ürünü: Bk. sermayenin ortalama verimliliği devamı...

Sermayenin Genişlemesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.