Serosal ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Serosal" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Serosal" ne demek?

 1. Seruma benzer zarla alakalı (Biyoloji)

Serosal nedir? İlişkili sözcükler

 • Serous: Seroma ait, seroma benzer, serom meydana getiren Serumlu, seruma benzer devamı...
 • Schizogonic: ŞŸIzogeni ile alakalı, çoklu bölünmeyle eşŸeysiz üreme ile alakalı (Biyoloji) devamı...
 • Epithelial: Epitelyal (Biyoloji) epitelyum (gözenekli doku) ile alakalı, bedensel organları ve yüzeyleri kaplayan hücrelerin katmanları/yüzeyi ile alakalı devamı...
 • Sarcolemmal: Bir kas lifini çevreleyen zarla alakalı (Anatomi) devamı...
 • Endosmotic: Of endosmosis; bir hücrenin hücre zarı dışŸından hücre içine doğŸru olan ozmosla (geçirgenlik) alakalı (Biyoloji); düşŸük yoğŸunluklu bir yerden yüksek yoğŸunluklu bir yere bir maddenin hareketi ile alakalı (Fiziksel Kimya) devamı...
 • Epigenetic: Epigenetik, epigenesisle alakalı (Biyoloji, Mineraloji) devamı...
 • Ependymal: Beyni kaplayan zara ait, peyni kaplayan zarla alakalı (Anatomi) devamı...
 • Trochlear: Bir trochlea ile alakalı, üzerinde bir diğŸer vücut parçasının kaydığŸı makaraya/kasnağŸa benzer düz vüvut parçası ile alakalı (Anatomi); makara gibi, kasnak gibi (Anatomi, Fizyoloji); bir planga tekeri gibi ortada büzülmüşŸ ve yuvarlak hale gelmişŸ (Botanik) devamı...
 • Abiogenetic: (Biyoloji) abiyogenez ile alakalı (cansız malzemelerden bir organizmanın evrilmesi veya yaratılması, kendiliğŸinden üreme) devamı...
 • Homogamic: Aynı anda olgunlaşŸan erkek ve dişŸi bölümleri olan (Botanik); benzer özelliktekilerin ırk karışŸımı ile ilgili (Biyoloji) devamı...

Serosal ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.