Serosanginöz ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Serosanginöz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Serosanginöz" ne demek?

 1. Serum ve kan karışımından oluşan, bu niteliği gösteren.

Serosanginöz nedir? İlişkili sözcükler

 • Bovine Antitoxin: sığırlardan elde edilen antitoksik serum, sığır şifalı serumu (beygir serumuna karşı aşırı duyarlık gösteren şahıslarda kullanılmak üzere at yerine sığırların muaf (bağışık) kılınması ile elde edilen serum); devamı...
 • Toplumsal Tavır: Toplumsal eğilimi, özelliği, amacı ve sınıfsal niteliği gösteren tavır. Bu terim epik tiyatronun estetik kavramlarından biridir; Brecht tarafından önerilmiş ve benimsenmiştir. devamı...
 • Seroloji: Antijen ve serum antikor reaksiyonlarından yararlanarak vücut sıvıları ve lekelerin kaynağının tespit edilmesinde kullanılan laboratuvar testleri. Bağışıklık serumlarının incelenmesi ve patojenleri, antijenleri vb. tanımak üzere antiserumların kullanılmasını inceleyen immünolojinin bir devamı...
 • Antiserum: (Yun. anti: karşı; serum: kesilmiş süt suyu) Bağışıklıktan sonra elde edilen ve özel antikorlar kapsayan serum. Özgün antijene maruz bırakılan hayvandan elde edilen, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan, devamı...
 • Azınlık Okulu: Soy, dil ve din bakımından azınlık niteliği gösteren herhangi bir topluluğun çocuklarına öğrenim sağlayan ve özel yasaya göre açılmış bulunan okul. devamı...
 • Onay Markaları: İyesi olmayanlarca, malın ya da işin bölgesini, yapım yönetimini, niteliğini ve daha başka özelliklerini gösteren mal ve işleviyle ilgili olarak bir sendika ya da birliğin onayını gösteren markalar. devamı...
 • Onay Markaları: İyesi olmayanlarca, malın ya da işin bölgesini, yapım yönetimini, niteliğini ve daha başka özelliklerini gösteren mal ve işleviyle ilgili olarak bir sendika ya da birliğin onayını gösteren markalar. devamı...
 • Anaerobic Antitoxin: anaerobik antitoksik serum (gazlı gangren tedavisinde kullanılan ve gangrenli yaralarda bulunan başlıca anareob bakteri toksinlerine karşı muafiyet (bağışıklık) verilmiş hayvanlardan elde edilen şifalı serum); devamı...
 • Akridin Boyaları: Kömür katranından elde edilen, irin, kan, serum ve doku artıkları gibi ortamlarda da etkinliğini kaybetmeyen ve bakterilerin DNA çift zincirindeki baz çiftleri arasına yerleşerek antibakteriyel etkinlik gösteren diaminoakridin (rivanol), akriflavin, aminakrin hidroklorür ve proflavin hemisülfat gibi boya maddeleri. Akridin boyalarının bu etkinlikleri hipokloritlerce engellendiğinden birlikte veya arka arkaya kullanılmamalıdır. devamı...
 • Lenfomatöz: Lenfomla ilgili olan. Lenfom gösteren, lenfomla belirgin. devamı...

Serosanginöz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.