ses birimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ses birimi kelimesinin manası:

  1. Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses ögesi, fonem.
  2. Konuşma organının belirli hareketleri ile oluşan ve belli bir biçimde sıralanarak aynı dili konuşanlar arasında bir kavramın ifadesi için kullanılan kelimeleri oluşturan anlam ayırt edici ses. yol, kol, bal, sal, baş, kaş, yaş, taş kelimelerindeki y, k, s, b, t sesleri bu kelimeler arasındaki anlam farklarını sağlayan ögeler olduklarından birerses birimidirler.
  3. Belirli bir dildeki en küçük ses birimi.

ses birimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları