Sestoplar Devinimleri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sestoplar Devinimleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sestoplar Devinimleri" ne demek?

 1. Ses kaynağının yer değiştirmesine uygun olarak sestopların bu kaynağa yakın, fakat çerçeve dışı kalması için yapılan devinimler.

Sestoplar Devinimleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Sestoplar Devinimleri: Ses kaynağının yer değiştirmesine uygun olarak sestopların bu kaynağa yakın, fakat çerçeve dışı kalması için yapılan devinimler. devamı...
 • Sestoplarcı: Ses kaynağının yer değiştirmesine göre sestopların devinimlerini düzenleyen, sestopların sesi en iyi alabilecek durumda olmakla birlikte çerçeve dışı kalmasını sağlayan kimse. devamı...
 • Kuşaklı Sestoplar: Döner sarmalı sestoplar gibi çalışan, ancak ondan farklı olarak, kuşağı hem iletken hem de zar işlevi üstlenen sestoplar çeşidi. devamı...
 • Sestoplar Dışı: Sestopların duyar yanında bulunmayan ses kaynağının durumu. devamı...
 • Yöneltmeli Sestoplar: Yalnız ses kaynağına yöneltildiğinde dar bir açıdan sesleri alabilen sestoplar çeşidi. devamı...
 • Tek Yönlü Sestoplar: Yüzlerinden yalnız birine dikey eksen üzerindeki ses kaynağına duyarlığı olan sestoplar. devamı...
 • Sestoplar Gölgesi: Sestopların iyi yönetilememesinden, ışık kaynaklarının durumundan dolayısestoplar gölgesinin alıcının görüş alanı içine düşmesi, dolayısıyla görüntüde yer alması. devamı...
 • Alıcı Devinimleri: Çevirim sırasında alıcının olduğu yerde ekseni üzerinde ya da bir araca yerleştirilerek yer değiştirip yaptığı çeşitli devinimler. devamı...
 • Dudak Sestopları: Genellikle çok kalabalık ve gürültülü yerlerde (örneğin spor karşılaşmalarında), konuşucunun sesinin öbür sesleri bastırması gerektiğinde kullanılan, konuşan kimsenin dudaklarına en yakın ve dudaklara dönük olarak yerleştirilen sestoplar çeşidi. devamı...
 • Sestoplar Arabası: Sestopların her çeşit devinimi kolaylıkla yapmasını sağlayan tekerlekli ve vinçli en büyük boy araç. devamı...

Sestoplar Devinimleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.