several sözlük anlamı nedir?

Sözlükte several kelimesinin manası:

  1. Birkaç, birkaç kişi
  2. Birkaç, çeşitli, muhtelif
  3. Ayrı, başka, münferit, tek
  4. Özlük, şahsi

several ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları