sexist

  1. Cinsiyet farkı gözeten kimse

  2. Cinsiyet ayrımı yapan, cinsiyet farkı gözeten


Yayımlandı

kategorisi