şeytan Azapta Gerek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "şeytan Azapta Gerek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "şeytan Azapta Gerek" ne demek?

 1. “sevilmeyen bir kimse zorluk içinde kaldığında bunu hak etmiştir” anlamında kullanılır.

 2. “sevilmeyen bir kimse zorluk içinde kaldığında bunu hak etmiştir” anlamında kullanılan bir söz.

şeytan Azapta Gerek nedir? İlişkili sözcükler

 • Hani: “Nerede, ne oldu, nerede kaldı” anlamlarında kullanılan bir soru sözü Örnek: Çoban kaval çaldı sordu bülbüle / Sürülerim hani, ovam nerede? Z. Gökalp Karşıdakinin daha önceden bildiği bir şey kendisine hatırlatılmak istenildiğinde kullanılan bir söz Örnek: Nevin geçen sene kolunda bir ağrı duymuştu hani. S. F. Abasıyanık Verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatan bir söz Örnek: Hani uykun vardı? O. Kemal Bazen devamı...
 • Ha şunu Bileydin: Bunu çoktan, anlaman, bilmen gerekirdi anlamında kullanılır. devamı...
 • Heaver: Kaldıran veya yükselten kimse Yükleyen kimse devamı...
 • Yükleyici: Yükleme işini yapan kimse. Ağır yükleri kaldırma, taşıma veya yükleme işinde kullanılan araç. devamı...
 • Neolitik: Taş Devrinin son çağı ile ilgili. (Yun. neos: yeni; lithos: taş) Cilâlı taşların kullanıldığı ve bir yere bağlı tarımın yapıldığı Cilâlı Taş Devri. devamı...
 • Vaiz: Cami, mescit vb. yerlerde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü Örnek: Bir gün camide vaiz bir şey hikâye etmişti. A. Ş. Hisar Dinsel öğütlerde bulunan (kimse). devamı...
 • Congested: Tıkanık, şişkin; kan veya su toplamış, nefes alıp vermede zorluk çeken; tıkanık Kalabalık, tıklım tıklım, sıkışık, tıkanık; kan hücum etmiş; kan toplanmış devamı...
 • Eller Yukarı: “ellerini kaldırarak teslim ol” anlamında kullanılan bir söz. devamı...
 • Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgi. devamı...
 • Gnoseoloji: (Yun. gnosis = bilgi; logos = öğreti) Bilgi kuramı, bilgi öğretisi. Yunanca gnosis, episteme ile eşanlamlı; bilgi, bilim demek.gnoseoloji ve epistemoloji terimlerinin somut anlamlarının aynı oluşu ve çeşitli dillerde bu terimlerin ayrı anlamlarda kullanılışı, bulanıklığa yol açmıştır,gnoseoloji ve epistemoloji genellikle kendi koşulları ve sonuçları içinde bilgi olayını (fenomenini) inceleyen felsefenin bu bölümüne verilen adlar. Bilgiyi devamı...

şeytan Azapta Gerek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.