sgm nedir

SGM Nedir?

SGM, “Sektörel Gelişim Modeli”nin kısaltmasıdır. SGM, bir sektörün veya alt sektörün mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini analiz ederek, sektörün gelişimini desteklemek için gerekli politikaları ve stratejileri belirleyen bir modeldir. SGM, sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlanır ve uygulanır.

SGM’nin Amacı

SGM’nin amacı, sektörün rekabet gücünü artırmak, sektördeki istihdamı ve üretimi artırmak, sektörün ihracatını artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

SGM’nin Kapsamı

SGM, sektörün mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini analiz ederken, sektörün ekonomik, sosyal, çevresel ve teknolojik yönlerini dikkate alır. SGM, sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlanır ve uygulanır.

SGM’nin Aşamaları

SGM, dört aşamadan oluşur:

  1. Mevcut Durum Analizi: Bu aşamada, sektörün mevcut durumu analiz edilir. Sektörün ekonomik, sosyal, çevresel ve teknolojik yönleri incelenir. Sektörün güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlenir.
  2. Gelecek Potansiyeli Analizi: Bu aşamada, sektörün gelecekteki potansiyeli analiz edilir. Sektörün büyüme potansiyeli, ihracat potansiyeli ve istihdam potansiyeli belirlenir.
  3. Politikalar ve Stratejiler Belirleme: Bu aşamada, sektörün gelişimini desteklemek için gerekli politikalar ve stratejiler belirlenir. Bu politikalar ve stratejiler, sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlanır.
  4. Uygulama ve İzleme: Bu aşamada, belirlenen politikalar ve stratejiler uygulanır ve izlenir. Politikaların ve stratejilerin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar tespit edilir ve çözülür.

SGM’nin Faydaları

SGM, sektörün rekabet gücünü artırmak, sektördeki istihdamı ve üretimi artırmak, sektörün ihracatını artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir araçtır. SGM, sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlanır ve uygulanır. Bu sayede, sektörün paydaşları, sektörün gelişimine katkıda bulunma fırsatı elde ederler.

SGM Örnekleri

Türkiye’de, birçok sektör için SGM hazırlanmıştır. Örneğin, otomotiv sektörü, tekstil sektörü, makine sektörü, kimya sektörü ve gıda sektörü için SGM hazırlanmıştır. Bu SGM’ler, sektörlerin gelişimini desteklemek için önemli bir rol oynamıştır.

Sonuç

SGM, sektörün rekabet gücünü artırmak, sektördeki istihdamı ve üretimi artırmak, sektörün ihracatını artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir araçtır. SGM, sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlanır ve uygulanır. Bu sayede, sektörün paydaşları, sektörün gelişimine katkıda bulunma fırsatı elde ederler.


Yayımlandı

kategorisi