shake sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shake kelimesinin manası:

 1. (shook, shaken) sarsmak, çalkamak, titretmek, silkmek, sallamak
 2. Metanetini bozmak
 3. Sallanmak, sarsılmak
 4. Titremek
 5. İhtizaz etmek, titreşim halinde olmak
 6. Argo atlatmak, başından defetmek, Shake a leg
 7. Sarsıntı, sarsma
 8. Titreme, ihtizaz
 9. Sallanış
 10. Silkiş
 11. Sesin titremesi
 12. Kerestenin yarık veya çatlağı
 13. Yersarsıntısı, zelzele
 14. Sallamak, sallanmak, titretmek, sarsmak, silkelemek, sarsılmak, silkmek, çırpmak, çalkalamak, üzmek, titremek, atlatmak, yakasını kurtarmak

shake ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları