shake up sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shake up kelimesinin manası:

  1. Yumuşatmak, çırpmak, silkelemek, sarsmak, sarsarak uyandırmak, gözünü açmak, yeniden örgütlemek, reorganize etmek, değişiklik yapmak, çalkalamak
  2. Uyanma, uyanış, gözü açılma, değişiklik yapma, reorganizasyon yapma

shake up ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları