sheen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sheen kelimesinin manası:

  1. ), (s.), (f.) pırıltı, parlaklık, revnak
  2. Parlak giysi
  3. Parlayan
  4. Parlamak
  5. Parlaklık, pırıltı, perdah

sheen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları